I Spiralen har vi en struktureret og genkendelig hverdag, som tager udgangspunkt i vores fælles handleplan. Vi arbejder ud fra et årshjul, som er udarbejdet så vi kommer rundt om de seks læreplanstemaer.

Når dit barn kommer om morgenen har vi tilrettelagt nogle aktiviteter og vi inviterer dit barn ind i fællesskabet. Vores mål med det er, at afskeden skal blive så som muligt for begge parter. 

Vi åbner op i alrummet samt på én stuerne, og efterhånden som personalet møder ind åbner vi alle stuer op.