Sådan bor vi

Spiralen er en mindre institution med plads til 90 børn fordelt på 24 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn.

Vuggestuebørnene er fordelt i to grupper; Lilla stue og Rød stue.

Børnehavebørnene er fordelt i tre grupper: Grøn stue, Blå stue og Storegruppen.

Til hver gruppe er tilknyttet tre faste personaler.

Vi råder desuden over et antal faste vikarer, der afløser under ferie og ved sygdom.

Der er tæt samarbejde mellem grupperne og åbne døre det meste af dagen, så børnene har mulighed for at danne relationer på tværs af grupperne, ligesom børnene kender alle de voksne i huset og omvendt.